We. Are. Family!

A Pair Of Diagonal Shrimp Gobies With The Fine Striped Pistol Shrimp Peeking Out Of Their Burrow

2014

Palau

Amblyeleotris Diagonalis, Alpheus Ochrostriatus

1/1

Sam's Tours Dock